Plastové okná v Liptovskom Mikuláši

 

... vnímame Vaše túžby,

ponúkame spoľahlivé riešenia,

máme zmysel pre detail...

 
 
Poskytujeme profesionálne služby vďaka kompetentnosti, permanentnému vzdelávaniu, inováciám a praktickým skúsenostiam

Stačí prvý kontakt a môžeme začať riešiť Vaše predstavy v nasledujúcich krokoch:

• prvý kontakt – vyjadrenie požiadavky – stavebný projekt, myšlienkový zámer
• rozhovor pre upresnenie detailov – návšteva vo vzorkovni – koncept riešenia
• projekt - cenová ponuka – návrh riešenia
• prejednanie cenovej ponuky – rozhodnutie
• zameranie na mieste realizácie
• realizačná dokumentácia – návrh zmluvy
• podpis zmluvy a úhrada preddavku
• výrobná fáza
• realizačná fáza
• odovzdanie diela a finančné vyrovnanie
• užívanie v záručnej lehote - servis
• užívanie v pozáručnej lehote – servis
• doplnkové služby
 
 

Oknovea

15- ročná tradícia (od roku 2002)

Vzorková predajňa

Uprednostňujeme kvalitný výrobok a kvalitné zabudovanie

 
 

Kontaktujte nás

Pracujeme na princípe autorizovaného zastúpenia v regióne s prevažnou orientáciou na súkromný sektor